Tag Archives: ynghiasanpham

CÂU CHUYỆN THƯƠNG HIỆU

Thương hiệu T+Sports được đặt tên theo chữ cái đầu tên của 2 người đồng sáng lập thương hiệu là ông Nguyễn Chí Thành và ông Chu Thanh Tùng. Chữ T cũng là sự kết hợp của những yếu tố tượng trưng mang ý nghĩa thay đổi để thành công, đó là: Tự tin, thể […]