Tag Archives: uongdunuoc

CẢNH BÁO DẤU HIỆU VÀ TRIỆU CHỨNG CỦA CƠ THỂ MẤT NƯỚC

woman drinking water from glass bottle

Viện Y học ứng dụng Việt Nam cho biết khi bạn sống, học tập, làm việc trong môi trường nắng nóng một khoảng thời gian cơ thể thường sẽ bị mất nước nhẹ. Khi đó, bạn chỉ cần bổ sung đủ lượng nước cho cơ thể. Tuy nhiên, mất nước nhẹ kéo dài đến mức […]